About This Site

This may be a good place to introduce yourself and your site or include some credits.

Search

Dokument om flyttning

Det finns både ansvar och skyldigheter för en flyttfirma. Likaså för kunden som ger oss uppdraget att flytta ett bohag eller kontorsmaterial. 
Klicka gärna på bilderna om du vill läsa mer runt detta.

Flyttbestämmelser för konsument – Bohag 2010

Flyttbestämmelser för kontorsflytt – Kontor 2003